Regulamin


Domów Strachu – Sopot i Gdańsk (Trójmiasto).

 1. W pokazie mogą brać udział osoby powyżej 13 roku życia. Poniżej 13 roku życia jedynie pod opieką i na odpowiedzialność opiekuna pełnoletniego.
 2. Minimalna liczba osób biorących udział w pokazie wynosi 2, maksymalna 6. Krwawa Piwnica zastrzega sobie prawo do łączenia kilku osobnych, małych grup na jedno wejście. Na życzenie grupy możliwość wejścia w 7 osób.
 3. Każda grupa otrzymuje słabo świecącą latarkę, stanowiącą jedyne źródło światła. Zabronione jest używanie innego oświetlenia (np. telefonów komórkowych, własnych latarek) oraz dotykanie lampek w pomieszczeniach. Latarkę należy zwrócić po pokazie.
 4. W pokazie nie mogą brać udziału osoby pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Zakaz wnoszenia i spożywania tego rodzaju substancji na terenie obiektu.
 5. Obowiązuje bezwzględny zakaz dotykania aktorów.
 6. Zakaz stosowania jakiejkolwiek agresji (słownej i fizycznej) ani przedrzeźniać aktorów.
 7. Zakazane jest ujawnianie treści przebiegu pokazu przez osoby, które wcześniej brały w nim udział. Osoby zdradzające przebieg pokazu innym uczestnikom zostaną poproszone o opuszczenie lokalu.
 8. Nie wolno przechodzić przez czarne zasłony ani zaglądać za nie.
 9. Nie należy rozdzielać się od grupy.
 10. Nie wolno palić papierosów ani wnosić i używać otwartego ognia.
 11. Nie wolno wnosić do lokalu broni palnej i białej.
 12. Nie wolno robić zdjęć ani nagrywać filmów w lokalu.
 13. Nie wolno niszczyć dekoracji, biegać, popychać ani zachowywać się w jakikolwiek inny, niebezpieczny sposób.
 14. Uczestnik może opuścić pokaz w każdej chwili, używając hasła bezpieczeństwa ‘’STOP”. W tym przypadku zostaje wyprowadzona tylko osoba, która chce zrezygnować, pozostała część grupy kontynuuje pokaz. By pokaz został kontynuowany muszą brać w nim udział co najmniej 2 osoby, nie można zostać samemu.
 15. Pokaz trwa maksymalnie 20 minut, jednak grupa nie może przebywać w jednym pomieszczeniu dłużej niż 7 minut.
 16. W przypadku użycia hasła „STOP” lub upłynięcia maksymalnego czasu przejścia nie zwracamy kosztów.
 17. Osoby z chorobami serca, nadciśnieniem, epilepsją, astmą, arachnofobią, achluofobią, klaustrofobią oraz kobiety w ciąży nie powinny brać udziału w pokazie.
 18. Nie odpowiadamy za rzeczy zniszczone lub zgubione podczas lub po pokazie.
 19. Uczestnicy wchodzą na własną odpowiedzialność.
 20. Złamanie któregokolwiek punktu z regulaminu, powoduje natychmiastowe wydalenie całej grupy z pokazu, bez zwrotu kosztów.
 21. Decydując się na udział w pokazie, akceptujesz regulamin.

POWRÓT